מנהלים צריכים לנהל את השינוי!

ארגון מנצח הוא כזה שביכולתו לזהות שינויים נדרשים ולהסתגל אליהם לפני כל המתחרים. היום כבר לא מספיק להיות ארגון גמיש ויעיל... . האתגרים העסקיים הרבים, המאופיינים בקצב מסחרר של שינוי, מחייבים אתכם לפתח זריזות ומיומנות בהטמעת חידושים.

על מנהל מצליח ליזום שינויים שיבטיחו את המשך קיומו של הארגון וליישמם. לעיתים ההחלטה קלה אך יישומה בשטח הוא האתגר האמיתי. לכן מנהלים אינם יכולים להסתפק רק בהגדרת מטרות ובעיצוב תהליך אסטרטגי מתוחכם.

איך הופכים ארגון פעיל לארגון מוביל?

ניהול השינוי הוא תהליך הדורש מבנה ומתודולוגיה ברורה, תכנון ותכניות, לוחות זמנים, חלוקת אחריות, מעקב ומדידת התקדמות וכן תרגום למונחים כספיים. אך ניהול שינוי במצבים בהם קיימת מורכבות גבוהה במערכות אנושיותבסביבה המאופיינת ברמת יציבות משתנה ובחוסר וודאות - הוא אתגר אחר... הוא דורש  A.C.T : Adaptive Change Implementation (ראה להלן).
כדי להבטיח הטמעה מלאה ומוצלחת, צריך גם לזכור שכל ארגון הוא מערכת אנושית. צריך לקחת בחשבון שזה לא מדע מדויק ולמרות הצורך והרצון שלנו - אי אפשר לשלוט ולנהל הכול באופן מוחלט. חשוב לשמור על גמישות ויצירתיות כשמדובר במערכות אנושיות מורכבות (Human System Dynamic).

הכלים שאנחנו מציעים:     

A.C.T  – ובשמה המלא Adaptive Change Implementation היא מתודולוגיה ייחודית להטמעת תפיסות ניהול, המושתתת על גישה אדפטיבית לניהול שינוי וכוללת גם יישום של שלוש תורות ניהול מוכחות Change Management, Project Management & Effective Training Management . השימוש במתודולוגיה הייחודית שלנו מבטיח שיפור משמעותי בידע, בעמדות, בביצוע ובתפקוד. תהליך ההטמעה הוא גמיש, אדפטיבי ומותאם ברמה גבוהה לצרכים הייחודיים של הארגון. הוא נותן מענה למאפיינים של מורכבות במערכות אנושיותבסביבה המאופיינת ברמת יציבות משתנה ובחוסר וודאות. בזכות מהלך ממוקד, מכוון, תחום ויעילהתהליך מתקצר והעלויות מצטמצמות. כמו כן, באמצעות זיהוי וטיפול מבעוד מועד במוקדי התנגדויות ושימוש בתקשורת פנים ארגונית אפקטיבית - ניתן להשיג מעורבות ומחויבות אופטימליות של העובדים והמנהלים.


ליווי צוותי שיפור ופורומים מקצועיים וניהולייםהצוותים והפורומים ידונו בנושאים נבחרים ויציעו כיווני פעולה אפשריים. ההצעות הרלוונטיות תשמשנה כחומר גלם להמשך תהליך הפיתוח הארגוני. באמצעות שיתוף העובדים, ניצול "כוח שילוב המוחות", השימוש בתבונה משותפת ובנסיון שנצברניתן להגיע אל מפתחות הנוסחה להצלחה (Key Success Factors).

ניהול פרויקטים ארגוניים ופיתוח תכניות עבודהניהול פרויקטים זה מקצוע. מנהל צריך לדעת להוביל את מבצעי הפרויקט אך גם לנהל את הסיכונים הקשורים ללוחות זמנים, עלויות וביצוע. לאורך כל הפרויקט ננהל עבורכם גם מעקב אחר כל המשאבים: כסף, כוח האדם, שעות העבודה ומלאי החומרים ו/או הרעיונות. נבנה עבורכם תכנית עבודה שתהיה ביטוי יצירתי לחלומות שלכם, אך גם תפעל בתוך מסגרות של משאבים. התכנית תהיה מותאמת לצרכי העסק כך שתמנע 'כיבוי שריפות' ואילתורים קיצוניים; אינטגרטיבית, ישימה ומדידה, אך גם כזו המתייחסת לגורמי פוליטיקה ארגונית וכוללת ניהול סיכונים.