ארבעה מודלים נבחרים המייצגים את הגישה שלנו ב- תמר יועצים:


הארגון/האדם מורכב משכבות רבות. המעגל החיצוני מבטא את מישור ההתנהגות. המעגל הפנימי מבטא את התפיסות והעמדות. השינוי יכול להתחיל בכל אחד מהמעגלים. לכן תוכניות הטמעה אפקטיביות מיועדות ליצור שינוי הן באופן ההתנהגות
והן בתפיסות ובעמדות.
 


אחת הדרכים המרכזיות של המנהל להשפיע היא באופן ובתדירות מתן המשוב.
 


  

אפשר להצטיין בעיקר על ידי הפקת המירב מהחוזקות,
ולא על ידי התמקדות בחיזוק החולשות.
 


רמת התפקוד לאורך זמן ממושך אינה יכולה להיות גבוהה ואחידה. לכן אל תצפה לכך מעצמך או מעובדיך. שמח על רמת תפקוד שהיא בסך הכל גבוהה...