גם המנהלים הטובים ביותר מתמודדים עם בעיות שלא מרפות, עומס, שחיקה ועסק שלעיתים מדשדש במקום ולא נע קדימה.
תושייה, יכולת פתרון בעיות, אומץ ויצירתיות הן רק כמה מהתכונות הנדרשות למנהל ליצירת סביבה אופטימאלית להצלחה.
תמר יועצים הוקמה כדי להכיר מקרוב את הבעיות המטרידות אותך, לאבחן את העסק שלך עד השורש, להציע פתרונות ולהוביל את יישומם בשטח.


ייעוץ לשיפור ביצועים עסקיים

בחינה ושיפור אפקטיביות תפקוד החברה – עיצוב המבנה הארגוני, כולל בחינה והגדרת תפקידים, גבולות וטריטוריות, הלימה בין סמכויות ואחריות ועוד.

שיפור ממשקים בין יחידות – ניהול תקשורת רוחבית, רתימת עמיתים, מכירת ועלות, יצירת תגמולים ופתרונות יצירתיים נוספים לניהול אפקטיבי של הממשק. וכשהניהול הוא מטריציוני, נדרש גם שיפור יכולת ההשפעה ללא סמכות...

ליווי הקמת מערכים ויחידות ארגוניות – ליווי קליטת מנהל חדש בארגון, בניית צוות ניהול ופיתוח מנהלים, גיבוש מחלקה ויצירת 'גאוות יחידה' תוך הדגשת השייכות לחברה ויצירת מחויבות והזדהות ארגונית, פיתוח מדדים מחלקתיים כמותיים ואיכותייים וכן הגדרת יעדים.

הטמעת תפיסת חדשנות ויצירתיות – כשהמטרה היא הפיכת רעיון מבריק לעסק מצליח, הדרך היא חדשנות. בשנים האחרונות מבינים כי יצירתיות ארגונית היא הכרח השרדותי. אנחנו יודעים כי השקעה בפיתוח יצירתיות של עובדים מעלה את רמת הביצועים שלהם בכ-20%! לכן, יצירתיות וחדשנות הם פרמטרים מרכזיים מול לקוחות ועובדים, ביכולת לשרוד שינויים בשוק ובשימור היתרון התחרותי מול ארגונים אחרים.


ייעוץ למשאבי אנוש
הציפייה מיחידות משאבי אנוש כיום, היא להיות שותפים עסקיים ולשם כך נדרש שינוי מהותי בדרך החשיבה. מקצוענות בניהול המשאב האנושי מחייבת ראייה רוחבית, חשיבה מחוץ לקופסה, פיתוח כלים חכמים הלקוחים מהעולם העסקי ודיווח על נתונים המקדמים "אינטליגנציה עסקית" המתורגמת לניהול חכם ויעיל.

הכלים שאנחנו מציעים:

  • עיצוב ושיפור המבנה הארגוני לתמיכה באסטרטגיה העסקית.
  • עיצוב וליווי תהליכי הגדרת יעדים ומדדים, כמו גם הערכת עובדים וביצועים.
  • עיצוב ויישום תהליכי תכנון ארוכי טווח, כגון: תוכנית לשימור עובדים ותוכנית ליצירת מדרוג ארגוני ומסלולי קידום.
  • שיפור תהליכי משאבי אנוש, כגון:  מיון וגיוס, קליטת עובד חדש ועוד.